Veľké porovnanie podlahového kúrenia od experta na podlahové kúrenie REHAU

Ktoré podlahové kúrenie

je lepšie?

ELEKTRICKÉ

TEPLOVODNÉ

Modelová situácia

Rodinný dom pre štvorčlennú rodinu s deťmi

Počet osôb

4-členná rodina

Podlahová plocha

150 m2

Objem budovy

405 m3

Modelová situácia

Rodinný dom pre štvorčlennú rodinu s deťmi

Počet osôb

4-členná rodina

Podlahová plocha

150 m2

Objem budovy

405 m3

Celkové náklady

Do výpočtu sme zaradili aj potrebu tepla na vykurovanie, aj na prípravu teplej vody. Pre výpočet celkovej ceny energie je kľúčová aj spotreba ostatnej elektrickej energie ako jeden z faktorov celkovej spotreby energie rodinného domu. Vo výpočte sú zaradené aj orientačné hodnoty spotreby elektriny pre štandardný počet spotrebičov. Porovnanie zahŕňa aj investičné náklady podľa druhu vykurovania a súvisiace prevádzkové náklady.

ELEKTRICKÉ PRIAMOVÝHREVNÉ
PODLAHOVÉ VYKÚROVANIE

* celková investícia na elektrické vykurovanie
Cena: 17,14 mesačne /0,11 €/kWh NT 0,12 /kWh VT/
Celková spotreba na vykurovanie a ohrev vody: 13 783 kWh

TEPLOVODNÉ PODLAHOVKA S PLYNOVÝM KONDENZAČNÝM KOTLOM

Cena paliva: 11,43 mesačne / 0,05 kWh
Spotreba paliva: 1481 m3 / 15622 kWh

Porovnanie nákladov za 15 rokov

Zahrnutie ročných nákladov na investície a údržbu do porovnania považujeme za nevyhnutné, pretože sa nemalou mierou podieľajú na celkových ročných prevádzkových nákladoch. Algoritmus výpočtu pracuje s najdlhšou životnosťou sústavy, komponentu alebo súčasti systému.  V našom výpočte sa počíta z ceny paliva, resp. ceny elektrickej energie, keďže na ohrev teplej vody slúži rovnaký zdroj, ako na vykurovanie.

Na ďalší bod sa posuňte šípkami.

Posudzujte cenu zo širšieho hľadiska

Cena podlahového kúrenia je závislá od viacerých faktoroch. Napríklad od veľkosti a riešenia vykurovanej plochy cez zdroj energie až po kvalitu zvoleného riešenia. Cenovú ponuku na podlahové kúrenie by ste mali skúmať podrobne. Kupujete predsa zariadenie s dlhou životnosťou. Chcete, aby fungovalo správne, úsporne a dlhodobo. Preto nepozerajte iba na číslo. Niektoré z konkurenčných systémov podlahového kúrenia lákajú zákazníkov nízkou obstarávacou cenou. Podlahové vykurovanie REHAU naopak ponúka za prijateľnú cenu omnoho viac.

Počítajte aj so zdrojom energie

Dôležitou súčasťou komplexného riešenia je, samozrejme, energetický zdroj. Energetických zdrojov existuje na trhu niekoľko. Líšia sa navzájom výškou výdavkov, účinnosťou a ekologickosťou. Medzi najbežnejšie používané zdroje energie sa radí vykurovanie plynom, pevným palivom, elektrinou a tepelným čerpadlom.

Na ďalší bod sa posuňte šípkami.

Zvoliť ideálny variant jedného alebo druhého riešenia podlahového vykurovania je vysoko odborná činnosť a zohľadňuje viacero kritérií. Nejde len o konkrétnu dispozíciu a charakter objektu a jeho tepelnotechnické vlastnosti. Po projektovej fáze s výberom a navrhnutím optimálneho riešenia je nemenej dôležitá aj realizačná fáza. So zreteľom na to, že systémy podlahového vykurovania sú viacgeneračné. Aktuálne sú dostupné systémy určené pre novostavby, ale aj také, ktoré nachádzajú uplatnenie pri rekonštrukciách. Variabilita je aj pri kombinácii teplovodného systému s konkrétnym spôsobom zabezpečenia tepla.

Podľa teplonosného média:
Podľa spôsobu ukladania rúrok:
Podľa spôsobu montáže:
Podľa teplonosného média:
Podľa spôsobu ukladania rúrok:
Podľa spôsobu montáže:
Na ďalší bod sa posuňte šípkami.

Elektrické

Elektrické podlahové vykurovanie nepotrebuje „kotlové“ riešenie zdroja tepla, pretože ním je samotná elektrická energia. Nevyhnutnou podmienkou je mať 230 V elektrické pripojenie, dostatočne dimenzovanú elektrickú prípojku a rozvody.  

Teplovodné

Na ďalší bod sa posuňte šípkami.

Dobre nastavený a regulovaný systém produkuje tepelnú rovnováhu osálaných plôch, stien, vzduchu aj ľudí v interiéri. Výsledkom je zabezpečenie tepelnej pohody ľudí, ktorá má viaceré ovplyvňujúce a limitujúce parametre. Človek v sálavo vykurovanom priestore nepociťuje ani chlad, ani nadmerné teplo. Nepociťuje teda tepelnú nepohodu a diskomfort.

Teplonosné rúrky alebo káble sú ideálne uložené pod celou plochou podlahy, čo pozitívne vplýva na rovnomernosť prenosu tepla v interiéri. V konečnom dôsledku je vytvorené teplotne homogénne prostredie s takmer ideálnym vertikálnym a horizontálnym rozložením gradientu teplôt. Optimálny teplotný stav interiérov s podlahovým vykurovaním má zvyčajne o 2 až 3 °C nižšie výsledné teploty oproti kúreniu konvekčnými metódami.

Previous
Next

Hlavné plusy a mínusy

Oba systémy plošného podlahového vykurovania sú dimenzované „navždy”.
Preto je veľmi dôležité zvážiť pre a proti a vyhodnotiť všetky dostupné kritériá zodpovedného výberu. Oba systémy majú pri vzájomnom porovnaní svoje plusy aj mínusy.

Elektrické

Teplovodné

Elektrické

Teplovodné

Záverečné zhrnutie

Každý druh stavebnej technológie má svoje špecifiká a je určený k spokojnosti stavebníkov RD. Správne položená otázka má byť: “Aký typ podlahového kúrenie je vhodný práve pre môj rodinný dom či inú nehnuteľnosť?” Ak vám vyjde, že to bude teplovodná radi vám ju inštalujú nami certifikovaní realizátori po celom Slovensku.

REHAU s.r.o.
Kopčianska 82A
850 00 Bratislava